Creo er en demokratisk organisasjon, av medlemmene, for medlemmene, og din mening har betydning!

Creo er, og skal være, Norges største og viktigste kunstner- og kulturorganisasjon. Vi er et sammensatt samhold tuftet på erkjennelsen av at mange er sterkere enn én, og på idéene om solidaritet og fellesskap.

De siste årene har Creo vært i rivende vekst og utvikling, og organisasjonen vår består nå av over 10.000 medlemmer som arbeider innen hele kunst- og kulturfeltet. Tradisjonelle medlemsgrupper har ønsket nye velkommen i fellesskapet, og ansvaret Creo har tatt for hele kulturlivet gjennom pandemien har resultert i at både feltet og organisasjon har kommet styrket ut. Vekst har bidratt til innflytelse – innflytelse har igjen bidratt til vekst.

Det vi alle har til felles er at vi har valgt kunsten og kulturen fordi vi elsker den og fordi vi mener den er viktig. Men for å kunne jobbe effektivt for gode rammevilkår, både for det enkelte medlem og for kulturen, er vi avhengig av å ha en velfungerende og framtidsrettet organisasjon. 

Din mening er viktig for oss

Creos 6. ordinære landsmøte vil finne sted onsdag 9. – 11. november i Trondheim. På Landsmøtet skal vi sammen stake ut kursen for de neste fire årene. Vedtakene vi gjør vil bli avgjørende ikke bare for organisasjonen, men også for hvordan kunst- og kulturlivet i Norge blir seende ut framover.

For å få interessante og konstruktive debatter, for å ta gode beslutninger, og for å gå inn i neste periode som en enda sterkere og mer samlet organisasjon, er vi avhengige av å høre bredden i medlemmenes stemmer. Creo er en demokratisk organisasjon, av medlemmene, for medlemmene, og din mening har betydning!

Delta på årsmøte i ditt regionlag

Landsmøtets delegater velges på Regionlagenes årsmøter. Ønsker du å være med på å forme Creo som organisasjon, og bidra til politikkutvikling, håper vi du vil delta på årsmøte i din region og melde din interesse! For mer informasjon, se regionlagenes nettsider. Her finner du også kontaktinfo til ditt regionlag.

Saker til landsmøtet

Som medlem har du mulighet til å sende inn saker du ønsker skal tas opp på Landsmøtet. Frist for dette er 9. mai. Forslag sendes til: landsmote@creokultur.no

Medlemsundersøkelse

I februar skal Creo gjennomføre en medlemsundersøkelse. Denne undersøkelsen vil også utgjøre et viktig beslutningsgrunnlag for fremtiden. Vi håper du vil ta deg tid til å besvare undersøkelsen.

 

Sammen skal vi gjøre Creo enda sterkere og enda bedre – til beste for medlemmene!