Flere Creo-medlemmer har engasjert seg i spørsmålet om hvor NAV-kompensasjon for bortfall av næringsinntekt skal føres for enkeltpersonforetak (ENK) i forbindelse med skattemeldingen.

Via Paal Stavrum (forfatter av Creo-pakken 2021) har vi etter en ekstra runde med Skatteetaten fått oppklart at beløpet føres direkte i Næringsoppgave 1 på en egen, ny linje som heter 3410 Tilskudd kompensasjonsordning.

Skatteetaten opplyser at NAV-kompensasjonen skilles ut på denne måten fordi den er skattepliktig inntekt, men ikke salgsinntekt og derfor ikke MVA-pliktig (for dem dette angår).

OBS: Hvis kompensasjonsbeløpet er ferdig utfylt i skattemeldingen din, skal du enten slette det ferdig utfylte beløpet, eller unnlate å føre det i næringsoppgaven/næringsrapporten. Beløpet skal altså bare oppgis ett av stedene.