De nye satsene gjelder fra 1.8.2024.

Honorarsatsene i ASA4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken (DKS) er oppdatert. 

Rammeavtalen ble i fjor inngått for to år, for perioden 1.8.2023-31.7.2025. KS og Creo ble ved disse forhandlingene enige om at honorarsatsene reguleres pr. 1.8.2024 i henhold til den anslåtte frontfagsrammen for 2024.

Satsene er derfor økt med 5,2 prosent.

 

Per 1.8.2024 gjelder følgende honorarsatser:

  • Honorar for formidlingsdager, minst kr. 5 913-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 823,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

 

Frem til 31.7.2024 gjelder disse satsene:

  • Honorar for formidlingsdager, minst kr. 5 620,-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 782,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

Se A-rundskriv 1/2023 (pdf) for mer informasjon. Avtaleteksten finnes i rundskrivet, men kan også leses her (pdf).