En rapport fra FFI avdekker høy forekomst av psykiske plager, hørselsskader og muskelsmerter.

Hvordan står det til med arbeidsmiljø og helse hos orkestermusikere, sammenlignet med resten av det norske folk? Det er spørsmålet FFIs Frank Brundtland Steder og den pensjonerte arbeidsmedisineren og NTNU-professoren Bjørn Hilt har stilt seg. Nå har de fått svar.

Resultatene er basert på en spørreundersøkelse blant over 500 profesjonelle orkestermusikere. Av disse spilte omtrent 400 i sivile orkestre og rundt 100 i militære.

Belastningsskader, nedsatt hørsel og psykiske plager

Funnene viser en høy forekomst av muskel- og skjelettrelaterte belastningsskader. Mange sliter også med redusert hørsel eller hørselsskader, og psykiske plager og angst er utbredt. Rapporten sier blant annet at:

  • Forekomsten av psykiske plager blant musikere er 4 ganger så høy som i den generelle befolkningen.
  • Over 80 prosent av musikere innen enkelte instrumentgrupper, rapporterer om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.
  • Det er dobbelt så stor forekomst av nedsatt hørsel og øresus blant musikerne enn i den øvrige befolkningen.
Forekomsten av psykiske plager er 4 ganger så høy som i den generelle befolkningen

Kunsten bør lære av toppidretten

Forskerne mener kunstnere kan ha mye å hente fra metodene som brukes i toppidretten for å håndtere press og forventninger:

– Prestasjonskravene er høye. Man skal alltid være på topp når det gjelder. Forskning har de siste tiårene gitt mer kunnskap rundt begrepet prestasjon, sier Frank Brundtland Steder, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Fysiske og mentale forhold skal hjelpe idrettsutøvere til å yte sitt beste. Store ressurser settes inn for å hjelpe toppidrettsutøvere tilbake når de blir skadet eller av andre grunner ikke presterer. Et slikt system kunne trenges, men finnes ikke for utøvende kunstnere.

 

Dette bekrefter nok en gang at det foreligger et stort, dokumentert behov for kompetente forebyggende og behandlende tiltak innen scenekunstmedisin.

Creo fortsetter derfor å være en aktiv pådriver for å få på plass et helhetlig, yrkesspesifikt tilbud til utøvende kunstnere i Norge!

 

Les mer og last ned rapporten her