Byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

– Vi er lettet over at medlemmene våre har en jobb å gå til etter sommerferien, sier Mari Røsjø, leder i Fagforbundet Teater og Scene.

Byrådet skriver at de vil komme tilbake til vilkår og forutsetninger for støtten i en egen sak til bystyret i juni 2024. Forbundene forventer at vilkårene og forutsetningene er i tråd med den ambisiøse kulturpolitikken i byrådets egen Hammersborgerklæring. Der lover  byrådet «å øke tilskuddene til kunst og kultur», «sikre kulturell infrastruktur» og «legge til rette for gode kulturopplevelser for alle, uavhengig av alder, inntekt og funksjonsevne».

– Dette sikrer at publikum fremdeles kan oppleve kunst og kultur på høyeste nivå, i Oslos eget teater, uttaler Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo.

Oslo Nye Teater

– Samtidig er vi bekymret for signalene byrådet gir i revidert budsjett om lavere bevilgninger og lavere aktivitetsnivå i framtida, sier Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

– At byrådet nå foreslår å sette av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett, er en positiv nyhet. Samtidig etterlyser vi at byrådet tar ansvar for drift i et langsiktig perspektiv. Dette må til for at Oslo Nye Teater kan fortsette å levere kunst og kultur av høy kvalitet, til glede for byens befolkning i alle aldre, sier forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Per Emil Grimstad.

Forslaget fra byrådet innebærer at det er tverrpolitisk støtte i Oslo for å løse den akutte situasjonen for teatret, men det blir fortsatt behov for å sikre teatrets tilskuddsnivå på lang sikt.

Det er 90 ansatte og 300 frilansere som årlig jobber for Oslo Nye Teater. Teateret har 150 000 publikummere årlig.