– Creo ønsker flere navn.

Som et ledd i Creos fokus på scenekunstmedisin ble det i fjor gjort en jobb av våre tillitsvalgte for å finne fram til personer med god kompetanse på, og erfaring fra, ulike typer behandling eller forebygging av yrkesrelaterte plager for scenekunstnere/musikere.

Ut fra tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte, har Creo kontaktet aktuelle tilbydere, og videre laget en oversikt som ligger tilgjengelig for Creos medlemmer på våre nettsider.

Creo har ingen medisinske forutsetninger for faglig vurdering av tilbyderne, og listen tar derfor utelukkende utgangspunkt i medlemmenes anbefalinger.

Vi vet at det finnes mange Creo-medlemmer som har gode erfaringer med behandlere/forbyggere som ennå ikke er oppført i vår oversikt. Vi ønsker derfor at medlemmer som har kjennskap til gode behandlere/forebyggere deler dette med oss.

Vi trenger kun navn, kompetanse og kontaktinformasjon, så vil Creo følge opp og spørre om de vil stille seg til rådighet for flere ved å stå på tilbyderlisten. På denne måten håper vi å fange opp så mange dyktige fagpersoner som mulig, slik at våre medlemmer lettere kan finne den hjelpen de trenger når de trenger den.

Hvis du har tips til flere behandlere/forebyggere som ikke allerede står på Creos liste, kan du bruke vårt registreringsskjema til å registrere vedkommende. Svarene vil være helt anonyme.

Registrer behandler/forebygger her