Et tilbakeblikk..

Nå er det knappe to uker til Creos landsmøte. Landsmøtet er Creos høyeste myndighet, og i november skal vi sette kursen for de neste fire årene. Vi skal diskutere både politikk og organisasjonsutvikling, og vedtakene vi fatter vil bli avgjørende for fremtiden – ikke bare for forbundet vårt, men for kunst- og kulturlivet i Norge.

Men før vi skal se fremover kan det være nyttig å ta en titt bakover. Vi har spurt noen av våre medlemmer på hvilken måte Creo har vært viktig for dem de siste årene.

Visuell skillelinje

Hans Peter Jenssen

Operations Manager i Creative Technology og Fagansvarlig sceneteknisk produksjon i Fagskolen Oslo

Jeg innså viktigheten av fagforening etter Red Alert-aksjonen. Vi hadde lagd veldig mye lyd foran Stortinget etter veldig mye stillhet. Vi hadde farget samtlige kulturinstitusjoner i landet røde. Creo stod sammen med oss hele veien.
Visuell skillelinje

Tina Aas

Inspisient ved Oslo Nye

Nå har vi en kjønnsnøytral og livslang pensjon for alle, og ikke minst for generasjonen som kommer etter oss.
Visuell skillelinje

Jørn Fevang

Kantor i Bragernes kirke

En av de viktigste sakene er at kommunenes finansieringsplikt på kirkemusikkstillingene ble videreført i den nye loven i Stortinget.
Visuell skillelinje

Silvia Moi

Operasanger og coach

Det viktigste Creo har gjort de siste årene må være å satse mer på psykisk helse. Særlig under koronatiden var det veldig mange som trengte hjelp med det.
Visuell skillelinje

Trine Bariås-Kvitstein

Musikalartist

Det viktigste for meg har nok vært at ledelsen i Creo har vært så tydelige gjennom koronakrisen. De gjorde en stor forskjell for bransjen.
Visuell skillelinje

Vegard Johnsen

2. fiolin nestgruppeleder i Oslo-Filharmonien

Creo sitter på helt relevant kompetanse for oss, hvor vi også møter kollegaer fra andre orkestre. Det må være den største fordelen ved å komme tilbake.