Som de fleste nok har fått med seg er Creo i streik. Creos medlemmer i orkestrene, ved teatre og opera streiker for en livsvarig pensjon, både for faste og midlertidig ansatte, hvor kvinner ikke skal komme dårligere ut enn menn. Arbeidsgiverne lovte oss dette i 2016, men har siden det ikke vist vilje til å innfri på det vi avtalte. Creo, og våre kolleger i LO, mener derfor at ansvaret for denne konflikten ligger hos arbeidsgiverne.

Det var ingen som ønsket en streik etter halvannet år med korona-nedstengning, men tariffsystemet har sine strukturer og det var nå vi ble innkalt til Riksmekleren. Creo vil gjøre alt vi kan for å bidra til en rask og god utgang av streiken, men vi er avhengige av at motparten viser vilje til å komme fram til en løsning som ivaretar de viktige prinsippene vi var enige om.

Creo har fått flere henvendelser fra oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende medlemmer som har blitt, eller kan bli berørt av streiken. Flere er bekymret for mulige avlysninger og tap av inntekt, noe vi har svært stor forståelse for. Ikke minst i lys av pandemien. For de fleste har også savnet av å kunne skape kunst og kultur vært enormt.

Vi har gjort alt vi kan for å hindre denne konflikten. Når Creo, som også representerer alle disse medlemmene, går ut i en streik, viser det alvoret og betydningen av det vi streiker for! Hvis vi skal ha mulighet til å vinne kampen for bedre rettigheter for våre frilansere og næringsdrivende medlemmer, kan vi ikke akseptere at rettighetene vi møysommelig har greid å opparbeide for ansatte kulturarbeidere svekkes. Det gagner ikke noen.

 

Streikebidrag

Alle ansatte som er tatt ut i streik mottar streikebidrag i tråd med Creos retningslinjer. Dette gjelder også midlertidig ansatte kunstnere og kulturarbeidere med arbeidsavtale ved institusjonene.

Når det gjelder oppdragstakere/selvstendig næringsdrivende på oppdrag ved institusjonene er situasjonen en litt annen. Hvis man selv har valgt å inngå en oppdragsavtale som selvstendig næringsdrivende, driver man i utgangspunktet for egen risiko og regning. Samtidig vet Creo godt at det i svært mange tilfeller handler om ulovlig næringsvirksomhet, og at våre medlemmer presses til å ta oppdragsavtaler selv om de egentlig skulle vært i et ansettelsesforhold. I disse tilfellene vil Creo, så fremt medlemmet ønsker det, ta saken. Medlemmet vil da også få streikebidrag.

Å komme ulovlige oppdragsavtaler til livs har lenge vært en kjernesak for Creo, og vi har vært politisk klare på at det er behov for en tydeliggjøring av Arbeidsmiljølovens arbeidstaker/arbeidsgiverbegrep. Derfor er det avgjørende for oss at Creo ikke på noen måte bidrar til å bygge opp under praksis rundt eventuell ulovlige oppdragsavtaler. Da undergraver vi vår egen politikk.

 

Styrking av kulturfeltet

Creo kjemper for alle våre medlemmer, på en rekke ulike måter. Selv om alle er ikke omfattet av alt, skal våre medlemmer vite at hver eneste slag vi tar er et steg videre i kampen om å styrke hele kulturfeltet og hele Creo-fellesskapet.

Noen ganger vil enkeltmedlemmer berøres på en uheldig måte. Det er selvsagt svært beklagelig, og vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta dem.

Creo vil alltid gjøre sitt beste for å ivareta alle sine medlemmer. Vi kjemper for dere. Vi kjemper for å fremme kunstnerne og kulturarbeidernes betydning i samfunnet, for bedre arbeidsvilkår, for bedre rettigheter og for bedre sosial sikkerhet. Ikke minst har vi kjempet utrettelig for alle våre næringsdrivende medlemmer gjennom pandemien (uten Creo ville vi ikke hatt noen kompensasjonsordning for disse gruppene). I dag kjemper vi for livsvarig og kjønnsnøytral pensjon.

Vi håper dere vil kjempe med oss! Neste gang er det dere.