Er du permittert som følge av koronaviruset, kan du ha rett til dagpenger på lik linje med andre permitterte.

16. mars ble det foreslått flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Disse er ikke endelig vedtatt. Endringene som kommer kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de er i dag.

Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du er permittert eller oppsagt fra jobben din selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger.

Hva må du gjøre?

  1. Registrer deg som arbeidssøker (dette gjelder også permitterte)
  2. Søk dagpenger (selv hvis du er usikker på om du kan få)
  3. Du må sende meldekort hver 14. dag
  4. Registrer CV hos NAV
  5. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV

Du må også holde tett kontakt med arbeidsgiveren din når du er permittert, og gi beskjed til NAV om eventuelle endringer i situasjonen din.

Sykemeldt og permittert? Spørsmål og svar om når du har krav på sykepenger.

 

Se NAVs informasjonsvideo til arbeidstakere: