Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter. Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte.

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Arbeidstakere som blir permittert må sende inn følgende dokumentasjon til NAV:

Permitteringsvarsel
Varselet skal inneholde Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.

I tillegg ber  NAV arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:  

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)
  • Den permitteres stillingsstørrelse
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.

Les mer om arbeidsgivers meldeplikt, permitteringsårsak, varselfrist og arbeidsgiverperiode ved permittering.

 

Se NAVs informasjonsvideo for arbeidsgivere: