Hovedavtalene har en 14 dagers varslingsfrist hva gjelder permitteringsvarsel.  

Permittering kan iverksettes hvis det er saklig grunnlag for det. Creo og andre LO forbund støtter seg på LOs jurister, som er klare på at 14 dagers varslingsfrist gjelder. Les mer om hvordan LO definerer saklig grunn.

Arbeidsmiljølovens § 15 – 3 (10) åpner for to dagers varsel «dersom ulykker, naturhendelser eller uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften». Koronaviruset  er ikke en uforutsett hendelse i lovens forstand.

Før arbeidsgiver kan sende varsel om permittering, må arbeidsgiver konferere og drøfte med de tillitsvalgte, og det er krav om at det skrives protokoll. Varslingsfristen begynner først å løpe når konferansen er avholdt.

Det kan være krevende å være tillitsvalgt i en slik situasjon. Den tillitsvalgte kan oppleve å bli presset til å godta arbeidsgivers krav om 2-dagers varslingsfrist. Se også LO her for ytterligere informasjon og LO Stat om permittering innenfor Spekter. Innenfor KS området er partene enige om at det ikke er tradisjon for permittering.

Les: Hva gjør du som tillitsvalgt, når ledelsen vil permittere ansatte med 2 dagers varsel?

 

Skulle du ha spørsmål om permittering, ta kontakt med Tore Walmsnæss på tw@creokultur.no.

Andre saker og oppdateringer knyttet til permittering og ytelser, vil bli lagt ut fortløpende.