Statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande presenterte i dag den nye kulturmeldinga "Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida".

– Meldingen har etter vårt syn en god forankring, og et godt språk. Det er bra at Kulturloven foreslås styrket og at prinsippet om armlengdes avstand må sikres sier Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO/Creo.

– Vi hadde forventet en reell styrking av kulturlivet i regionene, i stedet skyver vi bare ansvaret for eksisterende tiltak nedover, der staten før har tatt sin del av ansvaret. Det foregår enormt mye godt kulturarbeid i regionene som i dag opererer helt uten gode rammevilkår, og som trenger en styrking. Vi er i tillegg meget bekymret for framtiden til de institusjonene som i dag er 100% statlig finansiert, siden det står i meldingen at delt finansiering mellom stat og fylke nå skal være unntaket.

– Å flytte ansvaret fra Kulturrådet til Fylkeskommunen vil være å rokke ved armlengdes avstand-prinsippet vi har i dag. Det er bekymringsverdig.

– Kunstnerøkonomien venter vi fortsatt på, de fikk ingen ting i budsjettet, og vi venter fortsatt på en egen melding der. Positivt dersom ministeren vil være med på å styrke selvstendig næringsdrivende kunstnere. Da håper vi at de vil øke sykepengegraden for selvstendig næringsdrivende kunstnere til 100% fra dag 17, etablere en Musikerallianse etter modell av Skuespiller- og dansealliansen og et Musikerbruket etter modell av Scenekunstbruket.

– I følge meldinga skal kulturskolene samarbeide med SFO og frivilligheten, ikke med skoleverket, som det faktisk står i Opplæringsloven. Om dette betyr at regjeringa vil løsrive kulturskolene fra skolen, er det alvorlig. Men positivt at det sies at flere barn og unge skal få sjansen til å delta på et kulturskoletilbud.

Den nye kulturmeldingen finner du her.
Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet finner du her.