Trommer, piano og kontrabass
Creo har den 19.06 reforhandlet den såkalte ASA 4401 - Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner.

Den viktigste endringen er at honorarsatsene skal økes fra 01.08 i år, og da tilsvarende rammen for årets lønnsoppgjør, som er på 3,2%. Vi er også enige om at vi skal foreta en tilsvarende justering etter neste års lønnsoppgjør. Honoraret for en formidlingsdag skal nå fra 01.08 økes fra 4.500 pr dag til 4.644 pr dag, og timesatsen for møter og forarbeid skal økes fra 625 til 645 pr time.

Vi har også justert en bestemmelse under punktet om vederlag og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Siden TONO nå har fremforhandlet en egen avtale om rapportering og betaling av opphavsrettslig beskyttet material på sitt område, er teksten nå justert i henhold til denne nye situasjonen.

Creos forhandlingsdelegasjon har bestått av forbundsleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Tore Walmsnæss.