Kvinne holder opp skilt med #MeToo
I kjølvannet av #metoo-kampanjen har MFO/Creo sammen med en rekke bransjeorganisasjoner i musikk-, scene-, film-, TV-, og spillbransjen utarbeidet en kartlegging av omfanget av seksuell trakassering i bransjen.

Forskningsinstituttet Fafo har på oppdrag fra en rekke arbeidstaker-, og arbeidsgiverorganisasjoner innenfor musikk-, scene-, TV-, film- og spillbransjen gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Hensikten med undersøkelsen har vært å opparbeide kunnskap om i hvilken grad ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende innen disse feltene utsettes for seksuell trakassering i jobbsammenheng, hva konsekvensene av å bli utsatt for slik trakassering er for den enkelte og hvordan tilfeller av seksuell trakassering blir fulgt opp og håndtert.

Arbeidet med undersøkelsen ble satt i gang i fjor høst. Ønsket var å få et solid og faglig forankret kunnskapsgrunnlag om omfanget av og erfaringene med seksuell trakassering i våre bransjer, sier nestleder i MFO/Creo, Christine Thomassen

Rapporten bekrefter bildet vi fikk gjennom fjorårets personlige #metoo-historier. Svarprosenten i undersøkelsen er høy, og tallene viser at det er all grunn til å holde trykket oppe når det gjelder både systematisk forebygging og oppfølging av saker knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, sier hun.

– Jeg ønsker å takke alle våre medlemmer som har svart på undersøkelsen. Vi er avhengig av å vite, ikke bare å tro, for å kunne arbeide videre med disse utfordringene. Vi har iverksatt mye allerede, og vi vil fortsette med arbeidet fremover. Nå skal vi dykke ned i materialet for å se nærmere på hvor og på hvilken måte vi bør sette inn tiltak, og hvordan vi best skal samarbeide med andre innen feltet for å sikre varige endringer.

– Det vil nok likevel kunne ta tid før vi vil se resultatene av dette arbeidet, da det i stor grad handler om holdningsarbeid. Det vil derfor være hensiktsmessig å gjenta denne undersøkelsen om noen år, slik at vi bedre kan se effekten av ulike tiltak og virkemidler som det jobbes med underveis, sier Thomassen.

Rapporten, som er utarbeidet av forskningsinstituttet Fafo, er nå publisert.
Du kan lese rapporten her.

 

Følgende organisasjoner har samarbeidet om og finansiert undersøkelsen:
MFO/Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet Teater og Scene, Norske Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Norsk Tjenestemannslag og Virke Produsentforeningen.