Mandag 16. mars vedtok Stortinget at det skulle opprettes en midlertidig kompensasjonsordning som økonomisk tiltak for selvstendig næringsdrivende. Denne ordningen skal sikre inntekt på 80 % av beregningsgrunnlaget fra dag 17.

Vi får mange spørsmål om hvordan man søker på denne ordningen, men dette er i skrivende stund uavklart.

På NAV sine sider finnes det foreløpig ikke noe svar på dette: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-4.

Det er flere aspekter ved den midlertidige kompensasjonsordningen som må avklares før ordningen kan bli søkbar, og så vidt vi vet mangler det i skrivende stund også tekniske løsninger hos NAV for gjennomføring.

NAV venter på nærmere avklaring fra regjeringen. Creo kan dessverre heller ikke si når de nødvendige avklaringer kommer. Det eneste vi kan love er å holde presset oppe.