I dag lanserte regjeringen første del av den tredje økonomiske krisepakken, som følge av koronakrisen. Innstillingen behandles i Stortinget på tirsdag 31.mars.

Det skal innføres en kompensasjonsordning til norske bedrifter, hvor de som har hatt nedgang i omsetningen får dekket faste kostnader. Norske bedrifter kan selv søke om økonomiske krisemidler fra staten gjennom en digital, selvbetjent portal.  Bedrifter får dekket faste kostnader for 10–20 milliarder i måneden, og pengene kan være på bedriftenes konto innen tre uker.

 

  • Regjeringen foreslår følgende kompensasjonsordning rettet mot bedrifter som er rammet av koronaviruset:
  • Staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
  • Tiltaket vil koste 10–20 milliarder per måned.
  • Tiltaket skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall og skal dekke uunngåelige kostnader som husleie og forsikringer.
  • Tiltaket vil i utgangspunktet gjelde i to måneder. Kan bli forlenget.
  • Tiltaket skal være enkelt å benytte og administrere. Det skal ta 2–3 uker fra søknad er sendt til pengene er på konto. Finansnæringen skal stå for den praktiske gjennomføringen.
  • Det opprettes en sentral digital portal der bedriftene kan søke støtte.
  • Den enkelte bedrift må selv søke om støtte og vil være ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.
  • Forslaget skal behandles av partiene i helgen. En innstilling skal behandles i Stortinget tirsdag.

 

 

Kilde: Frifagbeveglese