90 førstevalgssøkere har meldt seg til 20 studieplasser.

I 2022 ble Fagskoleutdanningen for scenetekniske yrker ved Fagskolen Oslo endelig godkjent av NOKUT og igangsettes dermed fra høsten 2023.

Utdannin­gen ble til etter initiativ fra Creo og er et resultat av et godt samarbeid med Virke og Fagskolen Oslo. I utviklingen av studiet har Creos tillitsvalgte vært sentrale bidragsytere i utarbeidelse av kompetansestandard og studieplan.

Peker seg ut i årets søknadsbunke

Da søknadsfristen gikk ut 15. april, viste det seg at landets fagskoler hadde trukket til seg ca. ti prosent flere søkere (i alt 13 450) enn i fjor. Fagskolen Oslo, som er en av landets største fagskoler, er en del av denne hyggelige utviklingen, og det nye studiet «Sceneteknisk produksjon» peker seg ut i årets søknadsbunke. Hele 90 førstevalgssøkere har meldt seg til 20 studieplasser.

Kompetanse til de mest komplekse prosjektene

– Det er svært gledelig å se at interessen er så stor som vi trodde den var. Det bekrefter at bransjen hadde rett om behovet for utdanning da de henvendte seg til skolen med ønske om opprettelsen av studiet, sier Hans Peter Jenssen, fagansvarlig Sceneteknisk produksjon.

Forbundssekretær for sceneteknisk sektor i Creo, Stig Gunnar Ringen, er også glad for årets søkertall i fagskolesektoren:

– Dette studiet er på mange måter en «deal-breaker» for den scenetekniske bransjen. Fagarbeiderens arbeidsforhold og kompetanseutvikling må stå i sentrum nå, om vi skal lykkes med den viktige omstillingen vi står overfor.

–Bransjen mangler i dag både personell og kunnskap for å møte fremtidens utfordringer og krav. Denne utdanningen skal gi studentene kompetanse til å jobbe på de største og mest komplekse prosjektene.

Det er fortsatt mulig å søke studieplass. Suppleringsopptak på Samordna opptak åpnes den 31. mai kl. 9:00.