Fagskolen i Oslo har opplevd en markant økning i søkertall til utdanningen i 2024.

I forrige uke ble søkertallene fra Samordna opptak publisert. Søkertallene hos Fagskolen i Oslo har økt, og spesielt stor er interessen for å bli sceneteknikere. Antall søknader har økt med 30%, og antall primærsøkere har økt med 38%.

Utdanningen ble lansert høsten 2023 etter initiativ fra Creo, i tett samarbeid med Virke og Fagskolen Oslo.

–I fjor var vi svært glade for at så mange ønsket å gå på dette studiet. At enda flere søker i år, forteller oss at vi har gjort noe som er viktig, riktig og relevant for denne medlemsgruppen, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

– Dette viser også kraften av samarbeid mellom fagforening og arbeidsgiverorganisasjon, i dette tilfellet Virke. Når vi jobber sammen mot felles mål, sikrer vi at alle parters interesser og ønsker blir godt ivaretatt.

Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian. Foto: Ihne Pedersen

 

Les mer om utdanningen her