Creo er i dialog med de øvrige interesseorganisasjonen og Folkehelseinstituttet angående relevante problemstillinger for våre medlemmer angående Coronaviruset. Vi kommer tilbake med mer informasjon forløpende.

For saker som angår medlemmer i ansettelsesforhold henvises til LO advokatenes råd, se: https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/permittering_og_corona_-_hva_er_saklig-grunn/