Snakk med likesinnede om kulturlivets utfordringer

Creo anerkjenner de unike utfordringene som kunstnere står overfor i deres yrkesliv. Med stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold, økonomiske bekymringer, uregelmessige arbeidstider, og økende prestasjonspress, viser forskning at mange kunstnere sliter med psykisk helse.

Som respons på et uttrykt behov blant medlemmene for mer åpenhet og fokus på psykisk helse, har Creo og Nion utviklet «Samtaleforum» – en ny type mindre arrangement som tilbyr en mer inkluderende og interaktiv tilnærming til psykisk helse, og de underliggende utfordringene som ligger bak.

Visuell skillelinje

Mer interaktivt format

Arrangementene vil bestå av grupper på 10-15 deltakere, hvor deltakerne får muligheten til å ta en aktiv del i samtalen om ulike aspekter av psykisk helse. Dette formatet er utformet for å fremme en dypere forståelse og åpenhet rundt temaer som ofte er vanskelige å snakke om i mer tradisjonelle kurs- eller panelsamtaler.

Ledet av en erfaren samtaleterapeut fra Nion, vil disse samtalene fokusere på viktige temaer som direkte påvirker kunstnere og kulturarbeidere. Nion har allerede etablert et vellykket samarbeid med Creo gjennom tilbudet om individuell samtaleterapi for medlemmer, og deres terapeuter har bred erfaring og innsikt i kunstneres liv og utfordringer.

Visuell skillelinje

Tematikk som speiler de vanligste utfordringene

Samtaleforum er et eksklusivt tilbud for Creos medlemmer. Vi møtes i én gang i måneden fra januar – juni 2024. Hvert arrangement får et eget tema, og man kan velge å melde seg på kun én eller flere av samtalene.

På bakgrunn av sine mange medlemssamtaler har Nion identifisert noen gjengående tema som speiler de vanligste utfordringene kunstnere møter:

  • Håndtering av identitetsproblematikk og selvfølelse
  • Håndtering av stress, uro og angst
  • Håndtering av prestasjonspress og perfeksjonisme
  • Håndtering av relasjonelle utfordringer og grensesetting
  • Håndtering av motivasjonsproblemer og prokrastinering
Visuell skillelinje

Prøveprosjekt i Oslo

I samarbeid med regionlaget Oslo vil Creo prøve ut konseptet Samtaleforum i Oslo i første omgang. Vi håper det blir godt tatt imot og at vi på sikt kan kan utvide prosjektet til å favne flere byer i Norge. Vårt mål er at Samtaleforum vil gi verdifull støtte og verktøy til kunstnere som navigerer i disse komplekse og ofte utfordrende aspektene av deres arbeidsliv.

Mer informasjon om Samtaleforum og påmelding til arrangementene kommer etter nyttår!