I samarbeid med Daniel Nordgård og Universitetet i Agder, gjennomfører Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) i år en kartlegging av scenetekniske yrker. Kartleggingen skal se nærmere på bransjens behov for bemanning, utdanningsmuligheter, arbeidstider og lønn, og også se på hvordan det står til med kjønnsbalansen, og hvorvidt en tekniker egentlig kan ha et fungerende familieliv. De første resultatene fra kartleggingen ble presentert på by:Larm torsdag.

Etter innledning av Daniel Nordgård (Universitetet i Agder) diskuterte representanter fra Creo, Virke, Norske Konsertarrangører og Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon utfordringer og mulige løsninger på resultatene som er lagt frem.

Bransjen preges i dag av høy arbeidsbelastning, ekstreme (og til tider ulovlige) arbeidstider og svært liten mulighet for å kombinere yrket med et «normalt» familieliv. Vi ser økende behov for å rekruttere flere teknikere til bransjen, og med dette også behov for et relevant utdanningsløp, men for at unge skal velge disse yrkene i fremtiden må arbeidsforholdene bedres. Creo mener tariffavtaler er et godt verktøy. En tariffavtale er for mange en garanti for at man går inn i en ryddig bransje med ordnede forhold.

Flere hevder at for at dagens teknikere skal få bedre arbeidstidsordninger trengs det flere teknikere. Samtidig må det bli bedre arbeidsforhold for at det skal bli flere som velger teknikeryrket. Så hva må komme først; gode arbeidsforhold eller et relevant utdanningsløp? Creo mener helt klart begge deler! Dette er et økosystem som henger sammen, man må derfor jobbe parallelt. Creo er klare til å gå i gang både med å få på plass en tariffavtale og med å sikre et utdanningsløp, og vi har flere med oss.

Et spørsmål som ble stilt av Bransjeforeningen på slutten av debatten var Vil de ansatte dette? Til det kan vi meddele at de ansatte i utstyrsleverandøren Bright etablerte klubb torsdag, og ble første Creo-teknikerklubb i landet. Nyvalgt nestleder i klubben, Thomas Wold, sier at klubbstiftelsen er en del av arbeidet med å skape ryddige forhold i teknikerbransjen. For teknikerne er det neste målet å lage en tariffavtale for bransjen.

Vi håper virkelig at bransjen også er med. Det må to parter til for å lykkes med dette nødvendige løftet!

Les mer om etablering av Creos første teknikerklubb 

 

Panel:

  • Geir Johansen (Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon)
  • Hans Ole Rian (CREO)
  • Rhiannon Hovden Edwards (Virke)
  • Tone Østerdal (daglig leder, NKA)

Moderator: Kjersti Vikør (styreleder, Kulturrom)

Foto: Kulturrom/ Guro Furunes Pettersen