Veileder for covid-19

Spekter og NTO har, i samarbeid med Creo, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet Teater og Scene, utarbeidet en smittevernveileder for musikk- og scenekunstinstitusjonene. Dette er en generell og overordnet veileder, og det anmodes om at alle virksomheter også må utarbeide egne retningslinjer ut fra sine særegenheter og behov.

Veilederen er å betrakte som et dynamisk dokument der det vil gjøres endringer underveis når vi ser behov for det, og når myndighetene endrer sine anbefalinger og forskrifter. Creo er med videre i den rådgivende gruppen og vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger og innspill fra dere

 

Gå til smitteveileder for musikk- og scenekunstinstitusjoner