Stig Gunnar Ringen jobber til vanlig som produksjonsteknisk leder på Norges musikkhøgskole, men er frikjøpt i ett år for å jobbe med organisering av teknikere i Creo.

Stig Gunnar har mange års erfaring som lydtekniker på konsertsteder og turnéer, sitter i Creos Forbundsstyre og har i flere år vært leder av Creos teknikerutvalg.

Sammen med tillitsvalgte, klubber og Creo-organisasjonen, skal han jobbe for ryddigere arbeidsforhold for teknikere, gjennom etablering av tariffavtaler og en videreutvikling av samarbeidet med arbeidsgiversiden. Creo har store ambisjoner for fagorganisering av teknikere og andre som jobber innen produksjonsapparatet. Stig Gunnar skal derfor også utvikle nye medlemsfordeler, jobbe utdanningspolitisk, delta i debatter og ikke minst jobbe med verving.

– Creo har gode medlemsfordeler og en solid organisasjon, men vi opplever faktisk at de fleste teknikerne melder seg inn fordi de vil være med på å styre utviklingen i bransjen. De vil ha henda på rattet og akkurat det er et sabla godt utgangspunkt for bra fagforeningsarbeid, sier Ringen.

Rett før Koronakrisen slo beina under hele sektoren, meldte de scenetekniske leverandørene seg samlet inn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Med ett ble firmaene en del av det organiserte arbeidslivet og samarbeidet mellom Creo og Virke har utløst avgjørende krisetiltak for bransjen.

– Om arbeidsgiver – og arbeidstakersiden i løpet av høsten også kan enes om en tariffavtale, vil det åpne for utrolig spennende muligheter. Ved at partene i arbeidslivet jobber godt sammen, får vi også stor politisk påvirkningskraft og akkurat det kommer til å være utrolig viktig i de neste åra. En ryddigere bransje vil være riktig vei ut av Koronakrisa, slik at teknikere kan komme tilbake til tryggere arbeidsplasser med en tariffavtale i ryggen. Bransjen har i flere tiår vært basert på veldig lange arbeidsdager og en utrygg løsarbeidertilværelse. Dette tror jeg endrer seg nå og jeg gleder meg veldig til å samarbeide med medlemmene, de tillitsvalgte og klubbene, for å finne de gode og smarte løsningene.

Stig Gunnar Ringen opplever at de fleste teknikerne melder seg inn i Creo fordi de vil være med på å styre utviklingen i bransjen. Her sammen med lydtekniker Tormod Friis Pettersen

 

Foto: Rune Eriksen