Norsk Musikkråd har utarbeidet en veileder for smittevern som nå er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet. Med to meters avstand kan kor, korps, band og orkestre endelig få spille sammen igjen.

Etter nedstengingen av kulturaktivitet under koronautbruddet, har musikklivet i praksis blitt avskåret fra effektive og gode fellesøvelser, og savnet etter å spille sammen er økende.

Musikkøvelser er viktig for å ivareta det sosiale, gi samhold og inspirasjon. Det er derfor svært viktig at øvinger kan tas opp igjen, samtidig som smittevernet ivaretas. Det er fullt mulig å gjennomføre musikkøvelser selv om musikerne holder avstand og følger de øvrige smittevernfaglige rådene som foreligger.

 

Smitteforbyggende tiltak

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko. Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av Covid-19 som kan oppstå under musikkøvelser.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  2. God hygiene
  3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  4. Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
  5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

NB! Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

 

Deltakere på musikkøvelser må gjøre seg kjent med smittemåte og symptomer slik det er forklart på Folkehelseinstituttets nettsider. Det oppfordres også til at alle utøvere tar i bruk appen Smittestopp for å motta et varsel på SMS dersom de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Den som er ansvarlig tilrettelegger av musikkøvelser har et særskilt ansvar for å informere. Det anbefales at veilederen sendes til alle utøvere som skal delta, og at plakaten skrives ut og henges opp på et synlig sted i lokalet.

 

Last ned veileder

Last ned plakat

Les mer på Norsk Musikkråds nettsider

 

 

Informasjonen er hentet fra Musikkrådets nettsider.