Norske konsertarrangører har laget en smittevernveileder for konserter og arrangementer under covid-19-utbruddet.

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020 og tilpasset konserter og arrangementer. 

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan arrangementer kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte. 

Veilederen inneholder:

  • Arrangementer på offentlig sted
  • Ansvar 
  • Smitteforebyggende tiltak 
  • Ved oppstått sykdom mens personer er tilstede på arrangementet
  • Smittesporing 
  • God hånd- og hostehygiene 
  • Renhold 
  • Avstandsregulering og redusert kontakt mellom personer 
  • Sjekkliste for godt smittevern

 

Gå til smittevernveileder for konserter og arrangementer