Nå er det kanskje noen som tror at forbundslederen har bommet grovt på datoen, for det er vitterlig noe over ett år til neste fylkestings- og kommunevalg. Og ja, det er det, men arbeidet starter nå.

I disse dager setter partiene seg ned i hvert eneste fylke og kommune, for å komme frem til hva som skal stå i neste års partiprogram. Og neste års partiprogram er nettopp det de forskjellige partiene lokalt skal gå til valg på. Nå er de på jakt etter gode saker de kan vinne velgere og stemmer på. Derfor er de veldig mottakelige for innspill fra dere, og mange har også organiserte opplegg for dette.

Skal du få en sak inn i partiprogrammene, må du ta personlig kontakt med noen i partiet som kan være pådriver for saken. Får du inn hjertesaken din i ett eller flere av partiprogrammene, er du mye nærmere å få gjennomslag. Det kan gjelde alt fra økte rammer for kulturskolen i kommunen eller MDD-linjene i fylket, satsing på flere heltidsstillinger, flere og bedre øverom/dansesaler/teatersaler for profesjonelle og/eller frivilligheten, ny eller oppgradert konsertsal eller kulturhus, flere midler til kultur i kirken eller andre saker som er viktige for deg, for den arbeidsplassen du arbeider på og for ditt lokale kunst- og kulturliv.

Mener du at fylket og/eller kommunen må satse mer på de profesjonelle ensemblene og kunstnerne er det nå du skal kontakte politikerne. Let gjerne etter politikere som tidligere har vist et engasjement for ditt felt, det gjør terskelen lavere for å få løftet inn din sak.

Mener du at fylket eller kommunen må satse mer på de profesjonelle ensemblene og kunstnerne er det nå du skal kontakte politikerne

Partiprogrammene inneholder mye, og alle saker blir ikke like høyt prioritert. Det er derfor viktig å følge opp i etterkant. Du må arbeide for oppmerksomhet om saken din i valgkampen, slik at politikerne forplikter seg, og du må følge opp etter valget. Du må sørge for at din sak blir en prioritert sak som de forstår de blir målt på.

Til slutt; ikke gi opp! Selv om du har arbeidet hardt, iherdig og intens med en sak kan du likevel få flertallet mot deg. Men husk at politisk flertall endrer seg, selv i fylkesting og kommunestyre kan det skje ting i perioden, og det er bare noen få år til neste valg. Vit at du har lagt et godt grunnlag for videre politisk arbeid, et arbeid du kan ha som basis både for de sakene du har lobbet for og for andre saker du ønsker å løfte inn senere.

Tips på veien!
En kort og enkel håndbok i politisk gjennomslag er «Lobby» av Katrine Gramnæs, utgitt på Spartacus forlag nå i år.