Det er åpnet for å søke på Kulturdepartementets kompensasjonsordning for korona-avlyste, utsatte og stengte kulturarrangementer. Søknadsfristen er 21. april 2020.

Teksten er hentet fra Kulturrådets nettsider.

Kulturarrangører som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19 vil få kompensasjon etter denne forskriften.

Ordningen gjelder for kulturarrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig for allmennheten. Eksempler på dette er konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere.

Eksempler på kulturarrangementer som dekkes av ordningen er konserter, teater, stand up, filmvisninger, sirkus, litteraturarrangementer, danseforestillinger og kunstutstillinger.

Eksempler på arrangementer som ikke regnes som kulturarrangementer er bilfestivaler, matfestivaler og bingo. Heller ikke kurs og seminarer regnes som kulturarrangementer.

Se flere spørsmål og svar om ordningen før du søker.

 

Slik gjør du det når du skal søke:

 

1. Fyll ut regnearket før du går inn i søknadsskjemaet

Her kan du laste ned et regneark som du skal fylle ut på forhånd

 • I regnearket skal du fylle ut informasjon, budsjett- og regnskapstall. Det gjør du i de hvite feltene i første arkfane.
 • Regnearket vil så gi deg en samlet sum for arrangementet/arrangementene som du skal søke kompensasjon for. Den samlede summen du kommer frem til i regnearket skal legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet.
 • Inne i regnearket kan du finne veiledning til hvordan du fyller det ut, samt forklaringer til de ulike postene du skal fylle ut.

Husk at du må trykke «Aktivere redigering» når du er inne i skjemaet for å redigere i det. 

Ikke kjent i Excel? Du blar i fanene nederst i regnearket. Fanene heter:

 • «Utrekning av søknadsbeløp»
 • «Forklaring til postane»
 • «Rettleiing til utfylling»

OBS! Du må lagre regnearket og oppbevare det som grunnlag for søknaden. Kulturrådet vil be om å få se regnearket ved spørsmål til søknaden eller ved en eventuell etterkontroll.

Her er et par eksempel på bruk av regnearkene:

 

2. Fyll ut søknadsskjemaet

Når du har fylt ut regnearket er du klar til å fylle ut søknadsskjemaet. Du logger inn via ID-porten. Du finner mer informasjon om ID-porten og hvordan du oppretter bruker på nettsidene til Digitaliseringsdirektoratet.

Søk kompensasjon til kulturarrangører her.

OBS! Når du har lagt inn organisasjonsnummer inne i søknadsskjemaet kan du få opp en feilmelding som sier: Internal error. Please notify the administrator. Take note of any unsaved data, and click here or press ESC to continue. Da må du trykke «click here» eller «ESC-knappen». Prøv så på nytt. Legg inn organisasjonsnummeret til feilmeldingen forsvinner. Ikke vær redd for å prøve mange ganger.

I søknadsskjemaet skal du legge inn summene fra regnearket. Du skal føre over disse postene fra regnearket til det elektroniske søknadsskjemaet:

 • Post 1: Sum budsjettert billettinntekt.
 • Post 2: Sum faktisk billettinntekt.
 • Post 3: Sum budsjettert deltakeravgift.
 • Post 4: Sum faktisk deltakeravgift.
 • Post 5: Sum budsjettert totalinntekt.
 • Post 6: Sum budsjetterte totalkostnader.
 • Post 7: Sum faktisk totalinntekt.
 • Post 8: Sum faktiske totalkostnader.
 • Post 9: Sum kostnader dekket gjennom andre covid-19-tilskudd.
 • Post 10: Sum netto merutgifter.

 

Vær oppmerksom på at:

 • Søknadsskjemaet fungerer ikke optimalt i enkelte nettlesere, samt på mobil og nettbrett. Vi anbefaler Windows-brukere å bruke nettleserne Chrome eller Edge. De som bruker Mac, bør bruke Safari eller Chrome.
 • Du kan ikke mellomlagre når du jobber i det elektroniske søknadsskjemaet. Det betyr at du må fullføre søknaden når du har startet inne i skjemaet. Ha derfor regnearket klart når du skal fylle ut søknadsskjemaet.
 • Siden dette er en ekstraordinær ordning, er søknadsskjemaet bare tilgjengelig på nynorsk.

 

Når du har sendt inn søknadsskjemaet vil du få en e-post som bekrefter at Kulturrådet har mottatt søknaden.

Det anbefales at du ser innom Kulturrådets spørsmål og svar om ordningen før du søker. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt der, kan du kontakte Kulturrådet på e-post.