Pressemelding fra Kulturdepartementet

Forskriften for stimuleringsordningen for kultursektoren ble fastsatt 28. januar, og i dag åpner søknadsportalen.

– Jeg er glad for at Kulturrådet nå kan åpne søknadsportalen for stimuleringsordningen. Min hovedoppgave er å bidra til at vi har et levende og mangfoldig kulturliv mens pandemien pågår, men også når pandemien er over. Derfor er denne ordningen så viktig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Det er satt av 400 millioner kroner til ordningen som gjelder for kulturarrangementer i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021.

Ordningen skal stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg og hjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede.

Kulturrådet legger opp til at det blir flere søknadsfrister til ordningen. Første søknadsfrist er 15. mars. Deretter blir det månedlige søknadsfrister, siste søknadsfrist 1. juni 2021. Svar på søknaden kan forventes ca. to uker etter søknadsfristen.

– Vi har erfart at kultur er ekstra viktig i krisetid. Søknadstallene for stimuleringsordningen i høst viser at det er stor aktivitet i kultursektoren også under pandemien. Selv om vinteren så langt ikke har blitt sånn som vi ønsket oss, håper jeg på mange søknader og mye kulturaktivitet også i år, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Stimuleringsordningen er ikke rettighetsbasert, noe som innebærer at søkere ikke har et rettslig krav på å motta tilskudd selv om de oppfyller vilkårene.

Kulturrådet skal fatte vedtak etter en helhetsvurdering der det blant annet skal legges vekt på god geografisk spredning og mangfold av kulturuttrykk. Tilskuddene skal nå ulike publikumsgrupper gjennom arrangementene som får støtte. Kulturrådet skal ikke foreta kunstfaglige skjønnsvurderinger i forbindelse med denne ordningen.

Søknadsportalen hos Kulturrådet åpner fredag 5.mars klokka 13.00

Stimuleringsordning for kulturlivet – kulturradet.no