Spekter viser kun vrangvilje, og nekter å oppfylle avtaler om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser for ansatte i orkestre, teatre og opera. Nå blir det mekling, og streikefaren er overhengende.

– Spekter må oppfylle inngåtte avtaler, ellers er vi i streik, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Siden april 2015 har LO Stat forhandlet pensjon for kulturansatte. I lønnsoppgjøret 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning i kultursektoren på grunn av anstrengt økonomi i flere kulturinstitusjoner. I 2016 inngikk LO Stat, Fagforbundet, Creo og NTL en midlertidig avtale om innskuddspensjon med Spekter. Avtalen innebar et felles mål om livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Siden den gang har ikke Spekter gjort noen verdens ting for å oppfylle målsettingen.

– Vi har opplevd en arroganse uten sidestykke, selv om vi var med på å gi virksomhetene millionbesparelser og mulighet til å rydde opp i regnskapene, konkluderer Lise Olsen.

Kulturlivet i fare

Ansatte godtok den midlertidige avtalen, fordi kultursektoren hadde så stramme budsjetter at pensjonsordningen ansatte hadde før 2016 ville rammet innbyggernes kulturtilbud.

– Vi gikk med på en midlertidig pensjonsordning for å sikre kulturlivet en levedyktig framtid. Et kulturliv hvor tilbudet og opplevelsene står i sentrum. Spekter viser i forhandlingene at alle løftene om å dra lasset sammen kun var fagre ord. Spekter nekter å se verdien av kulturlivets ansatte, og at kulturansatte også skal ha en rettferdig pensjonsordning, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo. 

Høyt spill av Spekter

 Vi ønsker at ansatte skal ha trygge rammer, og virksomhetene økonomi til å drive god kulturformidling. Samtidig vil vi ha pensjoner som varer livet ut, og er lik for kvinner og menn.

– Vi har krevd hybridpensjon, den vil løse alt. Men Spekter nekter å snakke om hybridpensjon, samtidig som de ikke kommer med egne forslag til løsning. Til tross for korona-situasjonen er begeret fullt, og vi tar heller en streik enn fortsatt å bli utsatt for Spekters vrangvilje, sier Lise Olsen.

Rammer kvinner

Vi reagerer på at Spekter krever at ansatte skal godta ordninger der særlig kvinnene i kultursektoren blir rammet. Kvinner lever i snitt tre år lengre enn menn, og risikerer dermed lavere pensjon med en innskuddsordning.

– Spekter krever dermed at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner diskrimineres og taper penger. Dette i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle ansatte hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Flytter risikoen over på ansatte

Spekter vil skyve de ansatte helt over til innskuddspensjon, og dermed skyve all risiko over på den enkelte arbeidstaker. For oss er dette uakseptabelt.

– Vi har allerede strukket oss langt med avtalen om midlertidig innskuddspensjon. Spekter har med sin opptreden vist null vilje til å lage en varig pensjonsløsning for ansatte i kultursektoren, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

 

Kontaktpersoner:

  • Lise Olsen, nestleder i LO Stat, 900 66 207
  • Christine Thomassen, nestleder i Creo, 951 81 686
  • Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder, 990 14 114
  • Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder, 922 48 452
  • Kristian Brustad, kommunikasjonsansvarlig, 466 61 639