Jobber du med norsk musikk? Skapende, utøvende, strategisk, kreativt eller administrativt? Universitetet i Oslo trenger svarene dine til en stor spørreundersøkelse om musikkbransjen.

Hvordan former strømmetjenester og nye medier konkurransemulighetene for norsk musikk? Hvordan endres arbeidet til norske bransjeaktører i en musikkindustri som stadig blir mer global?

Dette er noen av spørsmålene til forskningsprosjektet Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector (UiO).

I spørreundersøkelsen ønsker UiO å høre om hvordan nye medier påvirker arbeidet til norske musikkvirksomheter, fra aktører på tvers av sjangere, roller, institusjoner og funksjoner i bransjen. Bredden i studien gjør at noen av spørsmålene vil oppleves som mer eller mindre relevante for de som svarer.

Hvis du jobber med norsk musikk håper vi likevel du har 10-15 minutter til å besvare spørreskjemaet:  Delta i undersøkelsen her

Ved å delta bidrar du til ny kunnskap om hvordan musikkbransjen er i endring, og hjelper oss å forstå gledene, frustrasjonene og utbyttet av å jobbe med norsk musikk i internasjonale markeder. Resultater vil bli gjort kjent i etterkant.

Har du spørsmål om studien, kontakt Anja Nylund Hagen ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

Tusen takk til deg som deltar!

 

Delta i spørreundersøkelse

Les mer om prosjektet