Til Arbeids- og sosialdepartementet

Det følger av Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 § 3, tredje ledd, at beregningsgrunnlaget for frilansere fastsettes med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020.  På Nav sine hjemmesider står følgende: «Er du frilanser, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekten din for oppdrag de siste 12 månedene».

Creo har blitt kontaktet av en frilanser i kultursektoren som har opplevd at utbetalingen av kompensasjonsytelsen har blitt betraktelig redusert i 2021 i forhold til utbetalingene i 2020. Forklaringen han har fått er at NAV foretar beregningen ut ifra hva som har blitt rapport til A-meldingen de siste 12 månedene. Frilanseren i dette tilfellet har utelukkende mottatt den aktuelle kompensasjonsytelsen siden mai 2020, og har ingen annen lønnsinntekt i perioden. Slik vi forstår denne situasjon har NAV ved beregning av kompensasjonsytelsen i 2021 lagt vekt på det som har vært rapportert per a-meldingen de siste 12 månedene, noe som resulterer i at mottager i 2021 vil få 60 % av fjorårets utbetalte kompensasjonsytelse. Altså 60% av 80 eller 60 %. Ved å foreta beregningen på denne måneden, vil det utbetalte beløpet fra NAV på denne måten, sakte men sikkert reduseres mer og mer.

På bakgrunn av dette har Creo følgende spørsmål til departementet:

Er det korrekt forstått at NAV i 2021 beregner den overnevnte kompensasjonsytelsen for frilansere basert på A-meldingen de siste 12 månedene, og ikke de siste 12 månedene før mars 2020? Og i så tilfelle: Er ikke en slik beregningsmetode i strid med Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 § 3, tredje ledd som sier at beregningsgrunnlaget for frilansere fastsettes med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020?

Vi ber om et raskt svar.

 

Med vennlig hilsen
Hans Ole Rian
Creo – forbundet for kunst og kultur