Departementet bekrefter at beregningsgrunnlaget for kompensasjonsordningen skal være årsinntekt fra næring i 2019.

15. mars sendte Creo et brev til arbeids- og sosialdepartementet, hvor vi  etterspurte NAV sin praksis på beregning av ytelsesgrunnlaget for kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Bakgrunnen for dette var at vi fikk tilbakemeldinger fra medlemmer som mente NAV har beregnet grunnlaget for kompensasjonen ut ifra de siste 12 månedene, og at beregningsgrunnlaget derfor ble 60 % av 60 % eller 80 %. Nav informerte også på sine sider at kompensasjonen ble utregnet ut ifra de siste 12 månedene.

En slik praksis vil, etter Creos mening, være i direkte strid med den midlertidige loven for kompensasjonsordningen som sier at beregningsgrunnlaget skal ta utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra 2019. For selskaper som har startet opp etter 1. januar 2020 inngår inntekter fra næring fra januar og februar 2020 i grunnlaget.

I dag mottok vi svar fra departementet som bekreftet at beregningsgrunnlaget for frilansere og selvstendig næringsdrivende skal være pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra 2019. Vi ser også at NAV nå har oppdatert informasjonen på sine nettsider.

Enhver frilanser eller selvstendig næringsdrivende som får beregnet grunnlaget for kompensasjonsytelsen på annen måte bør klage på et slikt vedtak.

 

Les hele svaret fra arbeids- og sosialdepartementet