Creo tilbyr alle sine medlemmer råd og veiledning innenfor spørsmål knyttet til skatt, næringsoppgave, sykepenger, moms osv.

For de fleste frilansere og næringsdrivende er skattespørsmål mer innfløkt enn for andre i faste stillinger. Mange som jobber innenfor kulturfeltet har ofte sammensatte og variable inntekter, som kan gjøre skattespørsmål utfordrende. I tillegg har 2020 vært et vanskelig år for kulturbransjen, og flere har nye spørsmål knyttet til næring, for eksempel NAV-kompensasjon. Vi hjelper deg!

Er du ikke medlem av Creo? Les mer om vårt medlemstilbud her!

Skatteveiledning for 2021 er nå tilgjengelig

I samarbeid med økonomene Otto Risanger og Paal Stavrum tilbyr Creo skatteveiledning for 2021. Som medlem har du gratis tilgang til våre ressurser. Veiledning består av seks e-bøker som tar for seg følgende temaer:

  • Creo-medlemmer og skatt
  • Næringsoppgaven – gjør det selv
  • Lønn, frilans, næring: Hva er best – når?
  • Sykepenger og trygd i småbedriften
  • Moms – ikke moms?
  • Beste selskapsform: Fordeler og ulemper

Her finner du masse informasjon om veiledning om skattespørsmål, moms, økonomi, regnskap og selskapsetableringer.

Hent ressurspakken her!

Vi bistår gjerne våre medlemmer med råd og veiledning om skatt, noen ganger også med bistand til klage og rettshjelp om det er nødvendig for å få ryddet opp i en sak. Du kan imidlertid unngå mange problemer om du selv setter deg inn i de viktigste reglene, og ikke minst kan du unngå å betale for mye i skatt.