Til Kulturdepartementet – anmodning om et snarlig møte

Vi viser til tidligere dialog om krisetiltakene innrettet mot kulturfeltet, og anmoder om et snarlig møte om status for arbeidet med de ulike ordningene.

Vi er daglig i kontakt med flere titalls aktører som fortviler, – ikke på grunn av smittetallene, men over mangelen på avklaringer og tydelig kommunikasjon om hva som vil gjelde. Helsemyndighetene vil ikke forby arrangementer som en del av de nasjonale tiltakene, men anbefaler at arrangementer avlyses. Samtidig er ingen av de bebudede krisetiltakene innrettet mot kulturfeltet oppe og går, selv om midlene for 2021 er bevilget. Dette etterlater kulturarrangørene alene med det de opplever som et umenneskelig press, der det er overlatt til dem selv å ta både moralske og økonomiske avgjørelser uten noen form for hjelp fra myndighetene. Regjeringen og helsemyndighetene er altså fortsatt langt unna å gi kulturaktørene den forutsigbarheten de fortjener, og som vi har etterlyst i snart et år.

Kompensasjonsordningen

– Vi kan ikke se å ha fått mer informasjon om denne ordningen siden møtet som ble avholdt 11. januar. Nå skriver vi mars måned, og etter en utfordrende start på året for alle arrangører, utøvere og underleverandører er det prekært at denne ordningen kommer opp og stå.

Stimuleringsordningen

– Vi har ikke problemer med å forstå at det er vanskelig å rulle ut en stimuleringsordning nårmstore deler av landet er stengt ned og helsemyndighetene anbefaler at alt avlyses. Vi er likevel opptatt av at ordningen bør gjøres søkbar så raskt som mulig, og at man heller forskyver virkeperioden. Dette vil gi arrangørene nødvendig tid til å planlegge.

Sikkerhet for festivalene

– Vi er glade for at perioden for krisetiltakene under Kulturdepartementet er forlenget til 1. september og at potten er økt med 650 mill.kr. Men vi etterlyser mer tydelighet rundt hvordan festivalene og de store arrangørene skal ivaretas innenfor ordningene. Mange store festivaler løper en stor økonomisk risiko i sin pågående planlegging, og vil snart måtte ta brutale valg. Og det er ikke slik at alle festivaler finner sted i juli og august. Vossa Jazz er den første store festivalen ut, og skal egentlig gå av stabelen om tre uker. Det er fristende å spørre hva ledelsen i Kulturdepartementet ville ha gjort i Vossa Jazz sitt sted. Igjen; Ikke forbud mot arrangement, men heller ikke anbefalt å gjennomføre. Ingen økonomisk forutsigbarhet ved avlysning.

Vi har forståelse for at Kulturdepartementet jobber hva remmer og tau kan holde, men etterlyser samtidig mer kommunikasjon rundt status for ordningene. Situasjonen er fortsatt svært krevende for hele kulturfeltet, og mangelen på informasjon gjør den vanskeligere.

Vi vil gjerne bistå dere på alle måter vi kan, både med tanke på det som eventuelt er utfordringene med å få ordningene ut i feltet, og med kommunikasjonen rundt dem.

 

Med hilsen,

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo

Rhiannon Edwards, leder for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen Virke

Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører