- Det er skuffende at budsjettenighet om revidert nasjonalbudsjett ikke medførte tilskudd til Musikeralliansen. I statsbudsjettet for 2025 må det komme driftstilskudd.

I fjor høst ble Musikeralliansen AS stiftet etter å ha fått 3 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, styret er valgt og daglig leder ansatt. Allerede i statsbudsjettet for 2022 ble det gitt 1 million kroner til utredning om opprettelse av Musikeralliansen.

– Myndighetene har gitt tilskudd til oppstart av Musikeralliansen, og det jobbes hardt med å forberede alt for ansettelser av frilansmusikere. Vi er klare for å ansette, men myndighetene må gi driftstilskudd i statsbudsjettet, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Ingen ansettelser uten driftstilskudd

– Tilskudd til oppstart må selvsagt følges opp med driftstilskudd, fortsetter Rian. Først da er det mulig å ansette frilansmusikere fra hele landet. Søkere og ansatte fortjener forutsigbarhet. Vi merker godt at interessen og forventningene til Musikeralliansen øker dag for dag. Musikeralliansen står klar, og det er fortsatt mulig å ansette de første frilansmusikerne i løpet av 2024.

Må ta frilansmusiker på alvor

Musikeralliansen bidrar til å styrke frilanskunstnere på musikkfeltet og imøtekomme kunst- og kulturfeltets behov for fleksibilitet i arbeidsmarkedet. Frilansmusikerne får trygghet og forutsigbarhet i kunstnerkarrieren, kompetanseheving og kollegialt fellesskap. Hele musikkfeltet drar nytte av kompetansetilbudet.

– Statsbudsjettet for 2025 som legges frem i høst, må rydde bort all tvil. Vi forventer at statsbudsjettet prioriterer Musikeralliansen og tar frilansmusikere på alvor, sier Rian.

En stor suksess i Sverige

Musikalliansen i Sverige er blitt Sveriges største arbeidsgiver for musikere og en stor suksess. I Norge finnes allerede Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) for frilansutøvende dansere og skuespillere.

Musikeralliansen er en kostnadseffektiv ordning og et kulturpolitisk viktig tiltak med synergier for frilansere, arbeidsgivere, musikkfeltet og samfunnet. Alliansen sørger for å beholde kompetansen i musikkfeltet og sikrer kunstutøvelse på høyt nivå.

Mer informasjon om Musikeralliansen og alliansemodellen finner du her.