Creo jobber aktivt for en forlengelse av kompensasjonsordningen i minst en måned, og helst ut 2021.

Som mange har fått med seg har kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere en varighet ut september 2021. Creo ser at mange av våre medlemmer fortsatt har behov for den aktuelle stønaden ut over høsten da kulturnæringen enda er påvirket av koronasituasjonen med de påfølgende restriksjoner og nedstengninger.

Vi jobber derfor kontinuerlig med å få forlenget ordningen, og har i dag (torsdag 16.09.2021) gjennomført et møte med arbeids- og sosialdepartementet for å se på løsninger.

 

Viktig informasjon om status

Creo ønsker med dette å informere våre medlemmer om sakens status. En forlengelse av den aktuelle kompensasjonsordning krever en lovendring, og den sittende regjering har derfor ingen mandat til å foreta den ønskede forlengelsen. Dette krever stortingsbehandling. Den sittende statsråd ønsker heller ikke å benytte seg av åpningen om at en statsråd kan gjøre vedtak når det er «uomgjengelig nødvendig», da det nye Stortinget vil rekke å gjøre vedtak om forlengelse rett etter samling av Stortinget i oktober.

Det vi per nå vet er at vi vil ha politisk flertall i Stortinget, når de samles, for en forlengelse av kompensasjonsordningen. Creo jobber derfor aktivt opp mot politikerne for å få saken raskt behandlet i løpet av oktober. Vårt mål er, i første omgang, å få til en forlengelse av kompensasjonsordningen i minst en måned, og helst ut 2021.

 

Husk at man søker etterskuddsvis

I mellomtiden er det viktig at du som er selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser er klar over at selv om kompensasjonsordningen avvikles ved utgangen av september søker man etterskuddsvis. Det betyr at kompensasjonen for september søkes om og mottas i oktober. Forhåpentligvis har vi fått vedtatt en forlengelse av ordningen ila oktober, noe som i så tilfelle betyr at du i november kan søke kompensasjon for oktober.

 

Creo vil komme med fortløpende informasjon om denne saken ved utvikling.