Oslo kommune satt av 12,5 millioner kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere i videreføringen av byrådets krisepakke til kulturaktører. Byrådet ga Creos regionlag for Oslo i oppgave å fordele midlene på 5,6 millioner kroner til musikkfeltet.

Vi mottok 361 søknader på til sammen 10,8 millioner. Dette viser at behovet for en slik ordning er stort, og vi takker Oslo kommune for muligheten til å hjelpe en god andel av søkerne. Nivået på søknadene har gjennomgående vært svært høyt.

Creo Oslo har satt stipendbeløpet til 30 000 kr for at stipendet skal komme flest mulig til gode. Det har blitt utdelt stipend til 181 søkere.

Stipendkomitéen har bestått av Ferdinand Bergstrøm (nestleder Creo Oslo), Martin Vinje (styremedlem Creo Oslo) og Marie Sahba (styremedlem Creo Oslo).

 

Følgende har fått tildelt stipend