Oslo kommunes krisepakke til kulturaktører

Oslo kommune satt av 6,2 millioner kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere som del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Byrådet ga Creos regionlag for Oslo i oppgave å fordele midlene på 2,3 millioner kroner til musikkfeltet.

Vi mottok 661 søknader på til sammen 32 millioner kroner. Dette viser at behovet for en slik ordning er stort, og vi takker Oslo kommune for muligheten til å hjelpe en liten håndfull av søkerne. Nivået på søknadene har gjennomgående vært svært høyt, og det har vært en krevende prosess å vurdere alle sammen. Stipendet hadde en svært åpen profil, og har vi valgt å tildele stipender til søkere som kan vise til en tydelig forankring til og ringvirkninger innad i musikkmiljøet i Oslo.

Søknadene har blitt fordelt mellom stipendkomiteens medlemmer basert på eventuell inhabilitet eller tilknytning til søker. Stipendkomitéen har bestått av Guro Skår (Regionlagsleder Creo OAØ), Ingrid Ytre-Arne (ekstern) og Andreas Voie Juliebø (Styremedlem Creo OAØ).

 

Følgende har fått tildelt stipend:

 

 • Andrea Horstad
 • Bendik Johnsrud
 • Christian Winther
 • Edvard Smith Save
 • Eli Storebekken
 • Elisabeth Nesset
 • Elsine Haugstad
 • Emilie Christensen
 • Felix Peikli
 • Frode Alnæs
 • Frode Larsen
 • Guro Saastad
 • Hanna Cronhjort
 • Hedda B. Aronssen
 • Hermund Nygård
 • Håvard Gravdal
 • Håvard Skarset
 • Ingebjørg Lognvik Reinholdt
 • Ingebjørg Vilhelmsen
 • Ingeborg Marie Mohn
 • Jens Linell
 • Johan Hansson Liljeberg
 • Jonas Cambien
 • Julie Falkevik Tungevåg
 • Julius Lind
 • Kai von der Lippe
 • Kouame Sereba
 • Kristin Skaare
 • Kristoffer Vold
 • Linn Nystadnes
 • Linnéa Sundfær Casserly
 • Lyder Øvreås Røed
 • Margit Garlid
 • Mari Lerseth
 • Marie Dale Johannessen
 • Marianne Engebretsen
 • Marie Moe
 • Martin Vinje
 • Merete Pascual
 • Mick Aspen Melbye
 • Mikhael Paskalev
 • Nicolai Nypan
 • Nikolai Grasaasen
 • Nils Martin Larsen
 • Ola Høyer
 • Pål Moddi Knutsen
 • Rémy Malchère Pettersen
 • Sigmund Vestrheim
 • Simen Solli Schøien
 • Sina Winter
 • Siv Kalland Jakobsen
 • Sofie Tollefsbøl
 • Solfrid Molland
 • Steinar Raknes
 • Thea Ellingsen Grant
 • Torgeir Vassvik
 • Tov Ramstad
 • Trond Folstad
 • Wenche Losnegård
 • Zosha Warpeha
 • Øyonn Groven Myren
 • Øystein Greni
 • Øystein Heide Aadland