«Sammenslåingsstiftelsen» er en sammenslåing av seks tidligere stiftelser, forvaltet av Creo – forbundet for kunst og kultur.

Etter en periode med lav avkastning var det i år endelig igjen rom for å dele ut midler fra stiftelsen, og styret har derfor delt ut to stipend på kr 25.000, -.

Ifølge stiftelsens vedtekter skal hvert stipend gå til en yngre og lovende musiker, sanger, komponist eller dirigent.

Årets to stipendmottakere er Victoria Suzanne Willumsen Lewis og Johannes Sejersted Bødtker.

Vi gratulerer så mye!

Les mer om Sammenslåingsstiftelsen