Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat

Creo har fått i oppdrag å forvalte Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat som i henhold til legatets vedtekter skal tildele et «stipend til unge fremadstormende fiolinister under 30 år». Stipendet skal deles ut årlig og er i år på 200 000 kroner.

Legatets styre, som består av politisk ledelse i Creo, beslutter hvem som skal få stipendet etter innstilling fra en innstillingskomité som består av Vegar Snøfugl, Catharina Chen og Ole Kristian Ruud. Stipendet skal deles ut for første gang på Creos landsmøte i november.

En markant person i det norske musikermiljøet

Bess Gunstrøms var datter av Bergljot Katrine Rask og Eiliv Gunstrøm. Hun testamenterte en stor del av sin formue til legatet for å hedre sin far. Eiliv Gunstrøm (1897 – 1976) var solobratsjist i Oslo Filharmoniske Orkester og medlem av Oslo Strykekvartett. I tillegg virket han som både komponist og dirigent. Gunstrøm var en markant person i det norske musikermiljøet. Han hadde betydning for musikklivet langt utover hovedstaden og ble tildelt kongens fortjenestemedalje i gull i 1963.

Forslag til kandidater

Organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner kan foreslå kandidater til stipendet. Forslagene skal inneholde fyldige, dokumenterbare opplysninger og en begrunnelse. Når tildeling er gjort skal dette annonseres offentlig.

Forslag til stipendkandidater sendes på e-post innen 31. august til gunstroem@creokultur.no

 

Foto: Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat, Eiliv Gunstrøm nr.2 fra venstre.