Ja til en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon!

Vi er alle frilansere tilknyttet Trondheim Symfoniorkester og Opera, den eneste arbeidsgiveren i sektoren som har innført hybridpensjon. Vi støtter fullt ut opp om den lovlige streiken som nå rammer sektoren på grunn av Spekters brutte løfter.

Frilanserne er godt ivaretatt i TSOs pensjonsordning, og tjener opp pensjon fra første krone, uavhengig av lengde på vikariat/ansettelsesforhold. Vi føler oss verdsatt og ivaretatt som frilansere hos TSO, og opplever at erkjennelsen av at vi er gjensidig avhengig av hverandre står sterkt. Dette er oppnådd takket være Creos tillitsvalgte både lokalt og sentralt. Vi frilansere er fullt klar over at det kun er fast ansatte og Creo som kan sette makt bak kravene i den kampen vi nå står i, og alle viktige reformer i vår sektor har vært frontet av dem. Derfor ser vi på det som en selvfølge å støtte den pågående streiken. Vi står sammen med de fast ansatte i sektoren og har full tillit til at Creo vil ivareta frilansernes interesser på best mulig måte i denne kampen.

Kampen for en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon er viktig for hele vår nasjon, ikke bare for vår sektor. Kulturinstitusjonene har blitt frontfaget i en kamp som dypest sett handler om hva slags pensjonssystem Norge skal bygge på i fremtiden. Det kultursektoren nå kjemper for er derfor av stor betydning for hele samfunnet og det norske arbeidsliv. Streiken rammer mange frilansende kulturarbeidere, og det smerter etter en lang periode med nedstengning, avlysninger og utsettelser. Likevel er denne kampen så viktig for sektoren og samfunnet at vi er nødt til å ta den nå. Hvis Spekter innfrir det de lovet i 2016 kan denne streiken avsluttes fort, og vi kan gå tilbake til å produsere kunst og kultur, til glede og verdi for hele samfunnet.

 

Følgende frilansere tilknyttet TSO har underskrevet støtteerklæringen:

 

 • Lars Marius Hølås
 • Eivind Rossbach Heier
 • Karoline Vik Hegge
 • Anne Våg Aaknes
 • Fride Johansen
 • Tora Stølan Ness
 • Karoline Brevik
 • Alex Robson
 • Torunn Johanna Blåsmo-Falnes
 • Johannes Borchgrevink
 • Jostein Bolås Brødreskift
 • Kaja Constance Rogers
 • Ola Lindseth
 • Jan Inge Moksnes
 • Sunniva Carmen Fossum
 • Emil Emilson Holmesland
 • Margrethe Gabrielsen Lysholm
 • Jonas Arntsen Viken
 • Maria Ose
 • Gregory Ildeykin
 • Marianne Baudouin Lie
 • Kristin Jæger

 

Foto: Ole Wuttudal