Kulturdepartementet har gitt Fond for utøvende kunstnere i oppdrag å forvalte en midlertidig støtteordning for utøvende kunstnere som er rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av covid-19-utbruddet.

Ordningen gjelder i denne omgang for perioden 12. mars – 31. oktober 2020. Mer informasjon om ordningen, og søknadsskjema med forklaringer finner du på FFUKs nettside.