Kirke

 

Hovedoppgjøret i KA-sektoren (Den norske kirke) i oktober ble brutt og gikk som kjent til mekling. Etter to dager hos Riksmekleren ble meklingen avbrutt natt til lørdag 12.12. uten at partene kom til enighet.

Forbundene i LO (med blant andre Creo), forbundene i Unio og KUFO er i streik. For Creos del starter streiken først på lørdag 19.12.

– Det var svært vanskelige forhandlinger, sier nestleder Anders Hovind. Det vanskeligste temaet var lønn til prester, hvor konsekvensen av motpartens tilbud ville være at et stort antall prester ville gått ned i lønn. Vi mener at dette ikke er veien å gå i en tid hvor kirken sliter med rekruttering til svært mange stillinger.

– En slik lønnspolitikk vil også få konsekvenser for alle med høyere utdanning i kirken. Derfor ønsker vi å vise solidaritet med prestene ved å ta ut åtte av våre medlemmer i streik. Vi beklager bruddet hos mekleren sterkt. Det sitter langt inne for medarbeidere i kirken å streike – spesielt i disse tider. Når kirkelige medarbeidere likevel går til dette skrittet viser det alvorlighetsgraden i dette oppgjøret, avslutter Hovind.