Anders Hovind
En seier for kirkens framtid at ansatte ble enige med arbeidsgiver!

Det er enighet i oppgjøret for kirkelig ansatte etter en månedslang streik. Dette er klart etter at partene sa ja til riksmeklerens skisse til løsning. En historisk seier i en historisk konflikt, sier arbeidstakerorganisasjonene.

– Dette er en seier for kirkens framtid. Vi er stolte over våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund som har stått så støtt i streiken gjennom fire lange uker. Tusen takk for innsatsen og solidariteten dere har vist kollegene. Vi er nå lettet og glade for å kunne sende kirkelige ansatte tilbake på jobb, sier nestleder i Creo Anders Hovind.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 %, som er på nivå med arbeidslivet for øvrig.

– Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier. Vi har lagt bak oss et helt spesielt år, der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft. Det har vi greid, og det er vi fornøyde med, alt tatt i betraktning, fortsetter Hovind.

Skal jobbe videre fram mot et enhetlig lønnssystem

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Fagforeningene er enige om at vi bør jobbe for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse, og arbeidsfordeling i staben. Det er naturlig at kirkemusikeren, kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg.

Arbeidstakerne har også krevd et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning. Det blir det også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg.

– Dette har vært Creos viktigste krav og vi er tilfredse med resultatet, selv om det ennå er et stykke fram før vi er i mål, sier nestleder Anders Hovind

Jobbe videre sammen

Gjennom meklingen er partene blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot hovedoppgjøret i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

– Vi opplever at KAs manglende vilje til å finne løsninger gjennom ordinære forhandlinger gjør samarbeidet mellom partene vanskelig. Videre ser vi det som et alvorlig tillitsbrudd at KA valgte å bryte med vanlig forhandlingsskikk ved å offentliggjøre et forslag til løsning, sier Hovind

Følgende fagforeninger har vært omfattet av bruddet

  • Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.
  • LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo
  • Det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Til sammen organiserer disse 10 forbundene om lag 75 % av de organiserte ansatte i kirken.