Koronasituasjonen har forhindret folk fra å delta fysisk både på gudstjenester og i begravelser, og svært mange kirker har tatt i bruk strømming som et middel for å nå ut til folk. Det knytter seg imidlertid både opphavsrettslige og arbeidsrettslige problemstillinger til strømming på generell basis.

Creo mener at perioden vi forhåpentligvis snart har lagt bak oss, representerer en unntakstilstand: Digital formidling i form av strømming åpner for at flere kan delta på gudstjenester og i begravelser. Dette er i kjernen av kirkens oppdrag og derfor særlig viktig når kirker er stengt eller pålagt begrensninger i antall tilstedeværende.

Ansattes medvirkning i slike produksjoner er nødvendig for at virksomheten skal kunne nå sitt formål med de begrensninger som har rådet under pandemien. Slik deltakelse anses som en ordinær arbeidsoppgave i denne perioden og gir ikke rett til særskilt godtgjøring.

Når normalsituasjonen igjen er tilbake, ønsker imidlertid Creo å få etablert standardavtaler som setter rammer for merbruk i form av strømming og evt. opptak av musikerprestasjoner.