Det er med stor glede at Creo kan ønske Musikkteaterforums medlemmer velkommen i Creo!

MTF er en interesseorganisasjon for musikalartister. Som en relativt liten organisasjon i kulturfeltet har de nå valgt å søke seg til et større fellesskap.

Gjennom 10 år har MTF arbeidet for å samle, bygge og synliggjøre kunstformen musikkteater, og alle som arbeider innen feltet. Siden 2020 har styret i Musikkteaterforum hatt betydelig fokus på hva som skal være fremtiden for MTF. I det videre arbeidet ønsker de nå å bruke tyngden av å være en del av Norges største kunstnerforbund.

– MTF har i mange år vært avhengige av en innsats fra enkeltpersoner og frivillighet som har ligget langt over hva man kan forvente. Å drifte MTF med både administrative, organisatoriske, kunstneriske og faglige oppgaver er en omfattende jobb. I tillegg har det vært viktig å sikre medlemmene gode tilbud som gjør det interessant å være medlem, forteller daglig leder i MTF, Henriette Myhre.

– Styret og jeg som daglig leder har med dette som bakgrunn jobbet for å finne virksomheter eller organisasjoner som vi kunne slå oss sammen med og bli en del av, med tanke på å sikre våre medlemmers interesser på alle felt.

 

En del av et solid fagforbund

Etter møter og sonderinger falt valget på Creo, og et enstemmig årsmøte i Musikkteaterforum vedtok i mai i år å gå i videre dialog og prosess med organisasjonen med mål om å innlemme MTF i forbundet.

– Arbeidet er nå ferdigstilt, og vi er strålende fornøyde med at MTF blir en del av et solid fagforbund, med politisk tyngde og et stort fellesskap med 9 500 medlemmer. Et viktig mål i dialogen med Creo har vært å få videreført tilbudene til MTF-medlemmene, og samtidig sikre nye og solide tilbud og fordeler. Creo er en ny måte å organisere seg på for våre medlemmer, der arbeidsliv, tariff, kulturpolitikk, faglig utvikling, og fellesskap går hånd i hånd, sier Myhre.

For å sikre en god overgang fra MTF til Creo, blir Henriette Myhre med over i en 50% prosjektstilling frem til september 2022.

MTF styreleder Bård Nylund er også overbevist om at Creo er det tryggeste valget for å fortsatt sikre interessene til alle som jobber med musikkteater.

– Styret i Musikkteaterforum er overbevist om at en innlemmelse i Creo vil være til det beste for våre medlemmer. I Creo vil de få et større faglig fellesskap, bedre medlemsfordeler og en stor politisk aktør i ryggen i saker som er viktige for våre medlemmer som utøvende kunstnere.

 

Styrking av scenekunstfeltet

Nestleder i Creo, Christine Thomassen, er svært glad for å kunne ønske Musikkteaterforum velkommen til Creo-fellesskapet.

– Creo har allerede flere medlemmer som er musikalartister, og MTFs medlemmer vil bidra til en betydelig og viktig styrking av denne gruppen, og scenekunstfeltet i Creo, sier Thomassen.

– Med våre tradisjonelle medlemsgrupper som dansere, inspisienter og sufflører, og «nyankomne» grupper som scenografer, designere og dramaturger, representerer Creo nå en stor faglig bredde innen scenekunstfeltet. Det er svært gledelig.