En gledens dag i Creo!

I statsbudsjettet for 2022 fikk Creo bevilget en million kroner til å utrede en musikerallianse, dette etter forslag fra SV.  Utredningen ble overlevert Kulturdepartementet i mai i fjor, men svært trist var det å lese at regjeringen ikke fulgte opp med midler til oppstart, hverken i statsbudsjettet for 2023 eller nå i forslaget til revidert budsjett.

I Stortingsmelding 22, Kunstnarkår, skrev regjeringen at en Musikerallianse ikke var prioritert fra deres side.

Et avgjørende tiltak for å sikre arbeidsplasser og aktivitet

En slik allianse er et direkte svar på formuleringen i Hurdalsplattformen om at regjeringen vil «leggje til rette for fleire kulturarbeidsplassar og kompetansemiljø over heile landet». Den er også et avgjørende tiltak for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i musikkbransjen etter over to år med pandemi, og svært alvorlige konsekvenser fra forrige regjerings stadige nedstengninger.

Det er påvist i flere rapporter at de som ble verst rammet var de utøvende kunstnerne, og av dem var musikere igjen de som kom aller dårligst ut. Musikeralliansen vil kunne bøte på noen av skadene etter koronakrisen og bidra til et sterkt kulturliv i fremtiden.

En gledens dag

I dag er en gledens dag i Creo. Vi har fått vite at SV igjen står på musikernes side, og bevilger 3 millioner kroner til oppstart av en Musikerallianse. Creo vil nå starte arbeidet med å etablere en organisasjon, velge et styre, ansette en daglig leder og lyse ut de første stillingene i alliansen.

Forhåpentligvis er vi i gang til høsten, og da forventer vi selvfølgelig at regjeringen lytter til Stortingsflertallet og legger inn de nødvendige midlene også i statsbudsjettet for 2024.