I dag, på Arbeidernes dag, minner vi oss selv på hvor viktig det er å stå sammen i kampen for det vi tror på.

Kjære alle sammen,

Arbeidernes dag er en dag for fellesskap og samhold, og det er spesielt viktig å markere dette i disse utfordrende tider.

Som et fagforbund innen kulturbransjen, ser vi daglig hvor viktig det er å stå sammen for å løse de utfordringene vi står overfor. Creo har nå over 10 700 medlemmer fra kunst- og kulturfeltet, og det er i fellesskap vi kan oppnå de store gjennomslagene.

I dag, på Arbeidernes dag, minner vi oss selv på hvor viktig det er å stå sammen i kampen for det vi tror på. Creo skal fortsette å kjempe for at alle som jobber i kulturbransjen skal ha gode og trygge arbeidsvilkår.

Vi skal jobbe for lønn og honorar som gjenspeiler verdien av arbeidet vårt, og for at kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk situasjon.

Sammen skal vi kjempe for viktige saker som løfter norsk kulturbransje og alle som jobber i den. Sammen er vi sterke, og sammen skal vi fortsette å stå opp for kunstens og kulturens selvsagte plass i samfunnet.

Takk for at dere står sammen med oss.

Gratulerer med dagen!