På en konferanse i Los Angeles 2.-3. oktober analyserte musikerforbund og interesseorganisasjoner streaming markedets utvikling og diskuterte felles strategier for å håndtere musikere og artisters rettigheter i en hardt digitalisert musikkbransje. MFO er medlem av FIM (The International Federation of Musicians) som har kommet med følgende erklæring;

https://www.fim-musicians.org/wp-content/uploads/burbank-declaration-EN.pdf