LO Kongressen 2022, Creos innspill til LOs Handlingsprogram

Kjære Kongress, kjære venner.

Da Winston Churchill ble bedt om å kutte finansiering av kultur under andre verdenskrig var svaret hans «then what are we fighting for». Om det er helt riktig sitert eller ikke, er ikke avgjørende, men det beskriver et syn på kunst og kultur som vi i Creo mener LO bør kjempe for!

Tidligere i vår var LO forbundene som organiserer medlemmer på kulturfeltet i møte med Kulturdepartementet. Det viktigste temaet Creo løftet fram, var den kollektive erkjennelsen fra pandemien, av hvor lett kulturlivet var det første som ble nedstengt og det siste som ble åpnet. Uavhengig av mulig uenighet om i hvor stor grad alle tiltakene kunne sies å være smittefaglig begrunnet, kan man konstatere at når man måtte begrense, var kulturarrangementer og kulturell virksomhet det «enkleste» å kutte.

Statsråden støttet Creos innspill helhjertet, og tok tydelig til orde for at vi sammen må bidra til forståelsen av at kulturpolitikk også er kjernepolitikk, og at det aldri skal være mulig å stille spørsmål ved kunstens og kulturens naturlige og avgjørende plass i samfunnet. Kultur er ikke pynten på kaka!

Det skal aldri være mulig å stille spørsmål ved kunstens og kulturens naturlige og avgjørende plass i samfunnet

Under pandemien vokste Creo med 1000 medlemmer. På tross av betydelig inntektsbortfall i store deler av sektoren. LOs arbeid for kultur de siste årene har også medført at to nye kunstnerforbund har meldt seg inn i LO. Vi tror det er potensiale for flere slike innmeldinger, men da må det synliggjøres at LO virkelig satser på dette området. Enkle justeringer og formuleringer kan bidra til å sende tydelige signaler om dette.

I Handlingsprogrammets, del 3 «Å skape», heter punkt 3.12 i dag «Kultur, idrett og media» Creo mener denne delen av handlingsplanen bør endres, og at punktene som omhandler LOs kulturpolitikk bør samles under en egen overskrift; «Kunst og kultur»

Creo ber redaksjonskomiteen ta opp igjen vårt konkrete forslag på dette punktet. Både for å synliggjøre LO som relevant kulturpolitisk aktør for eksisterende medlemmer, og for å tiltrekke oss nye medlemmer på kulturfeltet og styrke rekrutteringen til LO som organisasjon.

Dersom det er tilfelle at Churchill var feilsitert, og siden han uansett ikke er Creo medlem, kommer Creo ikke til å gå til noen opphavsrettslig sak hvis LO tar eierskap til sitatet, og med dette kampen for kulturens plass i samfunnet! Et godt sted å begynne er i vårt eget handlingsprogram.

 

Christine Thomassen på LO Kongressen 2022